Här är företaget som utbildar och säljer färdigtränade Assistanshundar.

Hundarna är noggrant utvalda för att kunna hålla den högsta standarden. Den färdiga hunden samtränas med den nya ägaren (brukaren) för att inom några månader börja sitt nya arbete.

 • När hundarna säljs är dom ögonlysta UA, röntgade höfter A,B och armbågar 0.
 • ACT lämnar ett års garanti på inlärda beteenden och en uppföljning görs efter ett år.
 • Hundarna är examinerade enligt Svenska Kennelklubbens och ADEU standard.
 • Vi väljer ut en lämplig hund i samråd med den nya ägaren utifrån temperament och personlighet.
 • Hundarna säljs grundutbildade enligt SKKs (Svenska Kennel Klubbens), ADI (Assistance Dogs Internationell) och ADEu (Assistance Dogs Europe) standard. Vanligtvis använder vi oss av friska Labradorer med friröntgade knän och armbågar och som är mellan 1 – 3 år gamla när de är grundutbildade.
 • Examination sker enligt SKKs (Svenska Kennel Klubbens), ADI (Assistance Dogs Internationell) och ADEu (Assistance Dogs Europe) standard och måste genomföras av den nya ägaren tillsammans med hunden. Detta prov anordnas av en ideell och partipolitiskt fri organisation.
  ACT Assistancedogs som är medlemmar/kandidater i ADEu.
 • Årsprov görs varje år på hundens lydnad och funtion.
 • En Assistanshund är i tjänst under cirka åtta år.
 • Inköpet av en hund är en liten och snabbt intjänad kostnad.
 • Om man som funktionshindrad har en Assistanshund om hjälpmedel medför det att samhället spar både arbetstid och pengar, dessutom får också den funktionshindrade med bättre livssituation med minskat utanförskap.

Vi använder även andra raser som har rätt egenskaper för att bli en duktig assistanshund.

Vi har egen uppfödning av Labrador Retriever som håller toppkvalitet. Vi följer hunden från den är valp till färdig Assistanshund. Vi förbereder,testar och utvärderar hundarna kontinuerligt under det första året och endast de som klara vårt sluttest är kvalificerade till fortsatt träning.

De hundar från vår uppfödning som inte bedöms lämpliga som assistanshundar kommer att säljas som specialsökshundar, jakthundar eller som familjehundar.   

Utifrån den mångåriga erfarenhet som finns hos oss kan vi se den enorma effekt det bli när en brukare med hjälp av en hund i större omfattning kan sköta sig själv. Den ökade livskvalitet och glädje som uppstår i samband med sin trogna vän är anmärkningsvärd. Vi kan även se den ekonomiska vinst det blir för staten och kommunerna som kan minska antalet timmar och kostnaderna för personliga assistenter.

Här finns nu möjligheten för dig att skapa en bättre miljö och ökad livskvalitet.   Detta genom att ha en en assistanshund vid din sida.

 

Nyheter!